Section courante

A propos

Section administrative du site

Vue par description   Vue par Opcode  

Voici un index de l'assembleur des microprocesseurs de la famille des 68000. C'est-à-dire les 68000, 68010, 68020, 68030 et 68040 par Opcode :

Assembleur Opcode Niveau de processeur Niveau de privilège Drapeau fixer par l'instruction Drapeau utiliser par l'instruction
ABCD.B d[Areg-Apdi],Arp 1100 rrr1 00dd dDDD 68000 0 XxZxC X-Z--
ABCD.B d[Dreg],Dr 1100 rrr1 00dd dDDD 68000 0 XxZxC X-Z--
ADD.z #j,d[!Areg] 0101 jjj0 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
ADD.z #z,d[!Areg] 0000 0110 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
ADD.z Dr,d[!Areg,Dreg] 1101 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
ADD.z s,Dr 1101 rrr0 zzss sSSS 68000 0 XNZVC -----
ADDA.L s,Ar 1101 rrr1 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
ADDA.W s,Ar 1101 rrr0 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
ADDA.z #j,d[Areg] 0101 jjj0 zzdd dDDD 68000 0 ----- -----
ADDX.z d[Areg-Apdi],Arp 1101 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC X-Z--
ADDX.z d[Dreg],Dr 1101 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC X-Z--
AND.z #z,d[!Areg] 0000 0010 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
AND.z Dr,d[!Areg,Dreg] 1100 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
AND.z s[!Areg],Dr 1100 rrr0 zzss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
ANDSR.B #1 0000 0010 0011 1100 68000 0 XNZVC XNZVC
ANDSR.W #1 0000 0010 0111 1100 68000 2 ????? ?????
ASf.z #j,DR 1110 jjjf zz00 0RRR 68000 0 XNZVC -----
ASf.z Dr,DR 1110 rrrf zz10 0RRR 68000 0 XNZVC X----
ASfW.W d[!Dreg,Areg] 1110 000f 11dd dDDD 68000 0 XNZVC -----
Bcc.B #i 0110 CCCC IIII IIII 68000 0 ----- +++++
Bcc.L #2 0110 CCCC 1111 1111 68000 0 ----- +++++
Bcc.W #1 0110 CCCC 0000 0000 68000 0 ----- +++++
BCHG #1,s[!Areg,Immd] 0000 1000 01ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BCHG Dr,s[!Areg,Immd] 0000 rrr1 01ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BCLR #1,s[!Areg,Immd] 0000 1000 10ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BCLR Dr,s[!Areg,Immd] 0000 rrr1 10ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BFCHG #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] 1110 1010 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFCLR #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] 1110 1100 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFEXTS #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] 110 1011 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFEXTU #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] 1110 1001 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFFFO #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] 1110 1101 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFINS #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] 1110 1111 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFSET #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] 1110 1110 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BFTST #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] 1110 1000 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
BKPT #k 0100 1000 0100 1kkk 68020 0 ????? ?????
BSET #1,s[!Areg,Immd] 0000 1000 11ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BSET Dr,s[!Areg,Immd] 0000 rrr1 11ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BSR.B #i 0110 0001 IIII IIII 68000 0 ///// /////
BSR.L #2 0110 0001 1111 1111 68000 0 ///// /////
BSR.W #1 0110 0001 0000 0000 68000 0 ///// /////
BTST #1,s[!Areg] 0000 1000 00ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
BTST Dr,s[!Areg] 0000 rrr1 00ss sSSS 68000 0 --Z-- -----
CALLM s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] 0000 0110 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
CAS.B #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] 0000 1010 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
CAS.L #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] 0000 1110 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
CAS.W #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] 0000 1100 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
CAS2.L #2 0000 1110 1111 1100 68020 0 ????? ?????
CAS2.W #2 0000 1100 1111 1100 68020 0 ????? ?????
CHK.L s[!Areg],Dr 0100 rrr1 00ss sSSS 68000 0 ????? ?????
CHK.W s[!Areg],Dr 0100 rrr1 10ss sSSS 68000 0 ????? ?????
CHK2.z #1,s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] 0000 0zz0 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
CLR.z d[!Areg] 0100 0010 zzdd dDDD 68000 0 -0100 -----
CMP.z #z,s[!Areg,Immd] 0000 1100 zzss sSSS 68000 0 -NZVC -----
CMP.z s,Dr 1011 rrr0 zzss sSSS 68000 0 -NZVC -----
CMPA.L s,Ar 1011 rrr1 11ss sSSS 68000 0 -NZVC -----
CMPA.W s,Ar 1011 rrr0 11ss sSSS 68000 0 -NZVC -----
CMPM.z d[Areg-Aipi],ArP 1011 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 -NZVC -----
DBcc.W Dr,#1 0101 cccc 1100 1rrr 68000 0 ----- +++++
DIVL.L #1,s[!Areg] 0100 1100 01ss sSSS 68020 0 ????? ?????
DIVS.W s[!Areg],Dr 1000 rrr1 11ss sSSS 68000 0 ????? ?????
DIVU.W s[!Areg],Dr 1000 rrr0 11ss sSSS 68000 0 ????? ?????
EOR.z #z,d[!Areg] 0000 1010 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
EOR.z Dr,d[!Areg] 1011 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
EORSR.B #1 0000 1010 0011 1100 68000 0 XNZVC XNZVC
EORSR.W #1 0000 1010 0111 1100 68000 2 ????? ?????
EXG.L Ar,d[Areg] 1100 rrr1 01dd dDDD 68000 0 ----- -----
EXG.L Dr,d[Areg] 1100 rrr1 10dd dDDD 68000 0 ----- -----
EXG.L Dr,d[Dreg] 1100 rrr1 01dd dDDD 68000 0 ----- -----
EXT.B d[Dreg] 0100 1001 11dd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
EXT.L d[Dreg] 0100 1000 11dd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
EXT.W d[Dreg] 0100 1000 10dd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
FBcc #K,#1 1111 0010 10KK KKKK 68030 0 ????? ?????
FBcc #K,#2 1111 0010 11KK KKKK 68030 0 ????? ?????
FDBcc #1,s[Areg-Dreg] 1111 0010 01ss sSSS 68030 0 ????? ?????
FPP #1,s 1111 0010 00ss sSSS 68030 0 ????? ?????
FRESTORE s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] 1111 0011 01ss sSSS 68030 2 ????? ?????
FSAVE s[!Dreg,Areg,Aipi,Immd,PC8r,PC16] 1111 0011 00ss sSSS 68030 2 ????? ?????
FScc #1,s[!Areg,Immd,PC8r,PC16] 1111 0010 01ss sSSS 68030 0 ????? ?????
FTRAPcc 1111 0010 0111 1100 68030 0 ????? ?????
FTRAPcc #1 1111 0010 0111 1010 68030 0 ????? ?????
FTRAPcc #2 1111 0010 0111 1011 68030 0 ????? ?????
ILLEGAL 0100 1010 1111 1100 68000 0 ????? ?????
JMP.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] 0100 1110 11ss sSSS 68000 0 ///// /////
JSR.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] 0100 1110 10ss sSSS 68000 0 ///// /////
LEA.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd],Ar 0100 rrr1 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
LINK.L Ar,#2 0100 1000 0000 1rrr 68020 0 ----- -----
LINK.W Ar,#1 0100 1110 0101 0rrr 68000 0 ----- -----
LSf.z #j,DR 1110 jjjf zz00 1RRR 68000 0 XNZ0C -----
LSf.z Dr,DR 1110 rrrf zz10 1RRR 68000 0 XNZ0C X----
LSfW.W d[!Dreg,Areg] 1110 001f 11dd dDDD 68000 0 XNZ0C -----
MMUOP #1,s 1111 0000 00ss sSSS 68040 0 ????? ?????
MOVE.B s,d[!Areg] 0001 DDDd ddss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
MOVE.L #i,Dr 0111 rrr0 iiii iiii 68000 0 -NZ00 -----
MOVE.L s,d[!Areg] 0010 DDDd ddss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
MOVE.W s,d[!Areg] 0011 DDDd ddss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
MOVE2C #1 0100 1110 0111 1011 68010 2 ????? ?????
MOVEA.L s,d[Areg] 0010 DDDd ddss sSSS 68000 0 ----- -----
MOVEA.W s,d[Areg] 0011 DDDd ddss sSSS 68000 0 ----- -----
MOVEC2 #1 0100 1110 0111 1010 68010 2 ????? ?????
MOVES.z #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] 0000 1110 zzss sSSS 68020 2 ????? ?????
MULL.L #1,s[!Areg] 0100 1100 00ss sSSS 68020 0 -NZVC -----
MULS.W s[!Areg],Dr 1100 rrr1 11ss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
MULU.W s[!Areg],Dr 1100 rrr0 11ss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
MV2SR.B s[!Areg] 0100 0100 11ss sSSS 68000 0 XNZVC -----
MV2SR.W s[!Areg] 0100 0110 11ss sSSS 68000 2 ????? ?????
MVMEL.L #1,s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] 0100 1100 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
MVMEL.W #1,s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] 0100 1100 10ss sSSS 68000 0 ----- -----
MVMLE.L #1,d[!Dreg,Areg,Aipi] 0100 1000 11dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVMLE.W #1,d[!Dreg,Areg,Aipi] 100 1000 10dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVPMR.L d[Areg-Ad16],Dr 0000 rrr1 01dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVPMR.W d[Areg-Ad16],Dr 0000 rrr1 00dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVPRM.L Dr,d[Areg-Ad16] 0000 rrr1 11dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVPRM.W Dr,d[Areg-Ad16] 0000 rrr1 10dd dDDD 68000 0 ----- -----
MVR2USP.L Ar 0100 1110 0110 0rrr 68000 2 ----- -----
MVSR2.B d[!Areg] 0100 0010 11dd dDDD 68010 0 ????? ?????
MVSR2.W d[!Areg] 0100 0000 11dd dDDD 68000 1 ????? ?????
MVUSP2R.L Ar 0100 1110 0110 1rrr 68000 2 ----- -----
NBCD.B d[!Areg] 0100 1000 00dd dDDD 68000 0 X?Z?C X-Z--
NEG.z d[!Areg] 0100 0100 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
NEGX.z d[!Areg] 0100 0000 zzdd dDDD 68000 0 XxZxC -----
NOP 0100 1110 0111 0001 68000 0 ----- -----
NOT.z d[!Areg] 0100 0110 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
OR.z #z,d[!Areg] 0000 0000 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
OR.z Dr,d[!Areg,Dreg] 1000 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 -NZ00 -----
OR.z s[!Areg],Dr 1000 rrr0 zzss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
ORSR.B #1 0000 0000 0011 1100 68000 0 XNZVC XNZVC
ORSR.W #1 0000 0000 0111 1100 68000 2 ????? ?????
PACK d[Areg-Apdi],Arp 1000 rrr1 01dd dDDD 68020 0 ????? ?????
PACK d[Dreg],Dr 1000 rrr1 01dd dDDD 68020 0 ????? ?????
PEA.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] 0100 1000 01ss sSSS 68000 0 ----- -----
RESET 0100 1110 0111 0000 68000 2 ----- -----
ROf.z #j,DR 1110 jjjf zz01 1RRR 68000 0 -NZ0C -----
ROf.z Dr,DR 1110 rrrf zz11 1RRR 68000 0 -NZ0C -----
ROfW.W d[!Dreg,Areg] 1110 011f 11dd dDDD 68000 0 -NZ0C -----
ROXf.z #j,DR 1110 jjjf zz01 0RRR 68000 0 XNZ0C X----
ROXf.z Dr,DR 1110 rrrf zz11 0RRR 68000 0 XNZ0C X----
ROXfW.W d[!Dreg,Areg] 1110 010f 11dd dDDD 68000 0 XNZ0C X----
RTD #1 0100 1110 0111 0100 68010 0 ????? ?????
RTE 0100 1110 0111 0011 68000 2 XNZVC -----
RTM s[Dreg,Areg] 0000 0110 11ss sSSS 68020 0 ????? ?????
RTR 0100 1110 0111 0111 68000 0 XNZVC -----
RTS 0100 1110 0111 0101 68000 0 ----- -----
SBCD.B d[Areg-Apdi],Arp 1000 rrr1 00dd dDDD 68000 0 XxZxC X-Z--
SBCD.B d[Dreg],Dr 1000 rrr1 00dd dDDD 68000 0 XxZxC X-Z--
Scc.B d[!Areg] 0101 cccc 11dd dDDD 68000 0 ----- +++++
STOP #1 0100 1110 0111 0010 68000 2 XNZVC -----
SUB.z #j,d[!Areg] 0101 jjj1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
SUB.z #z,d[!Areg] 0000 0100 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
SUB.z Dr,d[!Areg,Dreg] 1001 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC -----
SUB.z s,Dr 1001 rrr0 zzss sSSS 68000 0 XNZVC -----
SUBA.L s,Ar 1001 rrr1 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
SUBA.W s,Ar 1001 rrr0 11ss sSSS 68000 0 ----- -----
SUBA.z #j,d[Areg] 0101 jjj1 zzdd dDDD 68000 0 ----- -----
SUBX.z d[Areg-Apdi],Arp 1001 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC X-Z--
SUBX.z d[Dreg],Dr 1001 rrr1 zzdd dDDD 68000 0 XNZVC X-Z--
SWAP.W s[Dreg] 0100 1000 01ss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
TAS.B d[!Areg] 0100 1010 11dd dDDD 68000 0 ????? ?????
TRAP #J 0100 1110 0100 JJJJ 68000 0 ----- XNZVC
TRAPcc 0101 cccc 1111 1100 68020 0 ????? ?????
TRAPcc #1 0101 cccc 1111 1010 68020 0 ????? ?????
TRAPcc #2 0101 cccc 1111 1011 68020 0 ????? ?????
TRAPV 0100 1110 0111 0110 68000 0 ----- XNZVC
TST.z s 0100 1010 zzss sSSS 68000 0 -NZ00 -----
UNLK.L Ar 0100 1110 0101 1rrr 68000 0 ----- -----
UNPK d[Areg-Apdi],Arp 1000 rrr1 10dd dDDD 68020 0 ????? ?????
UNPK d[Dreg],Dr 1000 rrr1 10dd dDDD 68020 0 ????? ?????

Cliquez ici pour obtenir la feuille de calcul de format StarOffice.Dernière mise à jour : Samedi, le 11 mars 2006